Företagshälsa

KMTi Företagshälsa är en modern företagshälsa där fokus ligger på friskvård och effektiv rehabilitering.

KMTi Företagshälsa arbetar med helhetsperspektivet där såväl fysiskt som psykiskt välmående är av stor vikt. Vi är övertygade om att fysisk aktivitet förebygger ohälsoutveckling.

karinpratarVår utgångspunkt är att ha hög tillgänglighet när behov finns. Tillgänglighet och effektivitet är synnerligen viktiga komponenter för en lyckad rehabilitering och härigenom snabbare kunna återgå till arbetet. Att hålla personalen frisk på lång sikt kräver att friskvårdsfrågan ständigt hålls aktuell.

KMTi företagshälsa har stort fokus på det förebyggande arbetet genom att avtalet erbjuder friskvårdsträning för företagets anställda. Det innebär att de anställda får ett personligt träningskort vilket ger full nyttjanderätt till samtliga delar av KMTi’s träningsutbud. Självfallet gäller det även vid behov av rehabiliteringsträning. Vårt förebyggande arbete innefattar naturligtvis också arbetsmiljöfrågor så som ergonomi och psykosocial arbetsmiljö.

Vi kan tillsammans med företaget skräddarsy aktiviteter där vi lyfter friskvårdsfrågor. Dessa tillfällen kan innehålla motionsinslag/träning såväl som föreläsningsupplägg. Grundtanken i dessa aktiviteter är att hålla friskvårdstankarna levande och öka motivationen till ett hälsomedvetet liv!

Konceptet KMTi Företagshälsa är det självklara alternativet när ni söker en helhetslösning.

Kontakta mottagningen:

Tidbokning/Rådgivning

Måndag-fredag kl.08.00-12.00
054-55 77 105
fh@kmti.se

Avtalsfrågor
Karin Brodén
070-576 25 50
karin@kmti.se