Alkohol– och drogterapi

Missbruk av alkohol och droger är ett ständigt aktuellt samhällsproblem och ibland uppmärksammas missbruket på arbetsplatsen. KMTi Företagshälsa erbjuder arbetsgivare och arbetstagaren stöd i rehabiliteringsprocessen.

Vår alkohol- och drogterapeut arbetar med kartläggning och behandling i enskilda samtal. Målet är att få människor att komma till insikt och förstå sin problematik och slutgiltigen acceptera för att kunna jobba vidare mot ett tillfrisknande. KMTi Företagshälsa erbjuder oannonserade besök i arbetsvardagen där vi kan genomföra drogtester samt drogtester inför nyanställningar.

Dessutom kan vi bistå med att hjälpa företag att upprätta alkohol och drogpolicy samt utbildning och rådgivning till personalansvariga och chefer.

Vid behov av alkohol- och drogterapeut kontakta mottagningen på 054 – 55 77 105.