Arbetsmiljö

En sund balanserad arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt är en viktig faktor för att förhindra ohälsoutveckling på arbetsplatsen.

Vi kan utläsa framgångseffekter hos de företag som systematiskt jobbar aktivt inom arbetsmiljöområdet.

Utifrån sammanställning av hälsokontrollerna kan vi utläsa status utifrån arbetsmiljöaspekterna och härigenom vägleda vad företaget bör åtgärda. Det kan handla om ergonomisk bedömning, hantering av stress men även rena fysiska miljöfrågor som kräver metodiker som exempelvis luft och buller. Vid behov av arbetsmiljöingenjör som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbete kontakta Karin Brodén 070-576 25 50 eller karin@kmti.se