Frisk– och sjukanmälantjänst

För företaget

Arbetsgivaren får genom ett internetbaserat verktyg en övergripande bild av aktuell sjukfrånvaro med möjlighet till statistik och historik. Avisering till t ex närmaste chef sker direkt via e-post och/eller SMS då en anställd anmäler egen sjukdom eller VAB samt vid friskanmälan vilket underlättar för personalplaneringen.

För arbetsgivaren innebär det ytterligare:

  • Minskad manuell administration
  • Påminnelse om rehabiliteringsutredningar
  • Hantering av förstadagsintyg och läkarintyg
  • Statistik och historik
  • Kortare sjukfrånvaroperioder
  • Funktioner för rehabilitering

För den anställde
För den anställde innebär det ett enkelt sätta att anmäla sjukdom och vård av sjukt barn (dygnet runt, årets alla dagar). Kostnadsfri rådgivning redan från första sjukdagen samt löpande under frånvaroperioden både vid egen sjukdom och VAB.

Frågor angående Frisk- och sjukanmälantjänsten besvaras av Karin Brodén 0705- 76 25 50.