Hälsokontroll

Vid anslutning till KMTi Företagshälsa kallas samtlig personal till en hälsokontroll. Hälsokontrollerna syftar till att kartlägga individens hälsa samt att upptäcka eventuell ohälsoutveckling eller sjukdom. Efter hälsokontrollen har vi en tydlig bild av individens hälsostatus och kan därefter arbeta för ett förändringsarbete av livsstil.

Hälsokontrollen består av följande delar:

  • Hälsoenkät
  • Blodtrycksmätning
  • Blodprov: Blodfetter (Kolesterol), Blodsocker (P- glukos) samt Blodvärde (Hb)
  • Konditionstest på Cykel (Åstrandtest)
  • Längd- och viktkontroll (BMI)
  • Mäta midjemått
  • Synundersökning
  • Hörseltest
  • Individuell rådgivning t.ex. tobak, kost, motion, stress

Företagssköterskorna sammanställer resultatet och återkopplar till företaget.