Hälsokontroll

Hälsokontroll

Vid anslutning till KMTi Företagshälsa kallas personalgruppen till en hälsokontroll. Hälsokontrollerna syftar till att kartlägga individens hälsa samt att upptäcka eventuell ohälsoutveckling eller sjukdom.

Hälsokontrollen består av följande delar:

  • Hälsoenkät
  • Blodtrycksmätning
  • Blodprov: Blodfetter (Kolesterol), Blodsocker (P- glukos) samt Blodvärde (Hb)
  • Konditionstest på Cykel (Åstrandtest)
  • Längd- och viktkontroll (BMI)
  • Mäta midjemått
  • Synundersökning
  • Hörseltest
  • Individuell rådgivning t.ex. tobak, kost, motion, stress

Företagssköterskorna sammanställer resultatet och återkopplar till företaget.