KBT Terapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och dessa samtal är praktiskt inriktade. Fokus ligger i att förändra tankar och beteenden för att uppnå ett önskat resultat.

Terapin innefattar ett mindre antal samtal och mellan sessionerna arbetar klienten med uppgifter att utföra eller testa på sin arbetsplats eller i hemmiljön. KBT terapi använder enbart verktyg med stort vetenskapligt stöd.

KBT terapeuten kan vara behjälplig i de fall där en enskild individ har behov såväl som på organisationsnivå.

Frågor angående KBT terapeut besvaras på telefon 054 – 55 77 105.