KBT Terapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och dessa samtal är praktiskt inriktade. Fokus ligger i att förändra tankar och beteenden för att uppnå ett önskat resultat.

Terapin innefattar samtal och mellan sessionerna arbetar klienten med uppgifter att utföra eller testa på sin arbetsplats eller i hemmiljön. KBT terapi använder enbart verktyg med stort vetenskapligt stöd.

KBT terapeuten kan vara behjälplig i de fall där en enskild individ har behov såväl som på organisationsnivå.

Frågor angående KBT terapeut besvaras på telefon 054 – 55 77 105.