Samtalsstöd med KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi och dessa samtal är praktiskt inriktade. Fokus ligger i att förändra tankar och beteenden för att uppnå ett önskat resultat.

KMTi Företagshälsa tillhandahåller samtalsstöd med kognitiv beteendeterapi – KBT.
Till skillnad från övriga terapimetoder är KBT mer inriktad på här och nu samt innefattar ofta mellan 3-5 st samtalsträffar. KBT har en konkret, praktisk inriktning där terapeut och medarbetare tillsammans utforskar problemområdet. Verktygen som används har vetenskapligt stöd. Mellan träffarna får medarbetaren ofta utföra hemuppgifter då stor del av utvecklingen sker när nya beteenden och tankar utförs hemma eller på arbetsplatsen.

KBT-terapeuten kan också vara behjälplig med följande uppdrag:

  • Föreläsningar i olika ämnen tex Viktiga verktyg för balans i vardagen, Sömnskola, Mindfulness m.fl.
  • Grupputveckling
  • Stöd i förändring
  • Konflikthantering och kränkande särbehandling
  • Rådgivning till arbetsgivare rörande rehabilitering
  • Handledning av arbetsledare och grupper

KMTi Företagshälsas KBT-terapeut heter Annika Lindberg.
Annika är utbildad förvaltningsekonom och har en magisterexamen i psykologi samt KBT Steg 1.

Frågor gällande samtalsstöd besvaras av mottagningen på KMTi Företagshälsa 054-55 77 105.