Rehabilitering

En viktig hörnsten i KMTI’s företagshälsa är vårt moderna synsätt på rehabiliteringsprocessen.

Tidig samordnad insats mellan berörda parter är bevisligen den mest effektiva faktorn i förhindrande av långtidssjukskrivning.
Bedömningen i rehabiliteringsärenden sker utifrån individens behov och kan utföras av företagsläkare, sjukgymnast, företagssköterskan eller KBT Terapeut. Kartläggning/planering av rehabiliteringsprocessen är central och viktig för att tydliggöra målsättning och strategi. I de fall som krävs kan förebyggande sjukskrivning vara en lösning under en period.

En självklarhet inom rehabiliteringsprocessen är att vi arbetar med stor sekundärpreventiv inriktning. Vilket innebär att vi i absolut största möjligaste mån ska jobba för att skadan/problemet inte uppkommer igen.

KMTi Företagshälsa deltar i rehabiliteringsutredningar och gör även arbetsförmågebedömningar.