Samarbetspartners

KMTi Företagshälsa samarbetar med PersonalSupport.

PersonalSupport Värmland har sedan 1998 arbetat med att hjälpa Värmlänningar att hitta tillbaka till arbetsmarknaden eller hitta lösningar/anpassningar så att de har kunnat arbeta kvar på befintlig arbetsplats.
PersonalSupport har coacher, vägledare KBT terapeuter som är placerade i Hagfors, Arvika och vid huvudkontoret i Karlstad.

PersonalSupport arbetar med vägledning, coachning, aktivt rehabiliteringsstöd och KBT samtal för arbetsgivare och arbetslösa deltagare via Arbetsförmedlingen.

PersonalSupport har ett nära samarbete med RIV (Rygg Rehabiliteringen i Värmland) och KMTi.

För mer information kontakta Thomas Ullman 0705 – 43 80 989 eller via hemsidan www.personalsupport.se