Träning på KMTi

KMTi Företagshälsa arbetar för att förmedla och höja kunskapen inom hälsa och friskvård.

Företaget erbjuds träning på KMTi vilket får nyttjas obegränsat under avtalsperioden. För att träningen ska ingå i avtalet måste personalgruppen vara 10 personer eller fler.  När antalet anställda understiger 10 personer kan det anslutna företaget köpa årskort på KMTi till en kostnad av 50% av fullpris. I avtalet ingår en individuell instruktion för personligt träningsupplägg på anläggningen.

Träningskortet är personligt och kan användas för all typ av träning – gruppträning, individuell träning och rehabiliteringsträning.