Utbildningar

KMTi Företagshälsa erbjuder utbildningar/föreläsningar inom följande områden:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Hjärt – och lungräddning med defibrillator (D- HLR)
  • Ergonomi
  • Stress
  • Sömn
  • Träningslära
  • Kost

Utbildningarna/föreläsningar anpassas till respektive företag utifrån behov och efterfrågan.

Kontakta Karin Brodén för mer information 0705- 76 25 50.