Vår personal

Karin Brodén

Karin Brodén

Platschef/Avtalsfrågor

070-576 25 50

Sofia Andersson

Sofia Andersson

Läkare

054-55 77 105

Johan Kautto

Johan Kautto

Läkare

054-55 77 105

Eva Olsson

Eva Olsson

Läkarsekreterare

054-55 77 105

Stina Gustafsson

Stina Gustafsson

Företagssköterska

054-55 77 106

Kristina Larsson

Kristina Larsson

Företagssköterska

054-55 77 102

Annika Skogsman

Annika Skogsman

Företagssköterska

054-55 77 103

Elin Sutton

Elin Sutton

Sjukgymnast

054-55 77 105

Annika Lindberg

Annika Lindberg

KBT Terapeut

070-657 81 31

Annika Segolsson

Annika Segolsson

Administration

054-55 77 104