Integritetspolicy

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar.

 

De typer av data vi samlar in

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi samlar in personnummer, adresser, e-post, telefon och i vissa fall organisationsnummer.

Vi använder dessa uppgifter för att skriva journal, skicka fakturor, skicka kallelser och påminnelser om bokad tid.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter

Lagring av dina uppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter att var kund hos oss eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så tar vi bort dina uppgifter från vårt register. Fakturakopior lagras i enlighet med bokföringslagen.

Personuppgifter i journalen behandlas i enlighet med patientdatalagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

 

Hur vi hanterar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina uppgifter.

 

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

 

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina uppgifter. När det gäller ändringar i journalsystem följer vi IVO.s regelverk. Se länk. https://www.ivo.se/for-privatpersoner/ansokan-om-journalforstoring/

 

Observera att begränsningen eller raderingen av dina uppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och utskick som beskrivs ovan.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.