KMTi Träning Utomhus

Barn i träningsmiljön

På förekommen anledning vill vi göra er uppmärksamma på att minderåriga barn dvs. barn under 13 år ej får vistas i gymmet/träningsmiljön. Detta på grund av risk för tillbud/skada.

Med vänlig hälsning, Personalen

Gym00007