KMTi Träning Utomhus

Information om trädfällning

Under september kommer trafikverket genomföra skoglig trädsäkring utmed järnvägen från Stodene till Våxnäs på flera delsträckor. Detta kommer beröra framkomligheten vid Labanbanan och på motionsspåret under en begränsad tid. För frågor kring detta kontakta:

Projektledare trädsäkring nationellt:
Fredrik Lundin, Fredrik.lundin@trafikverket.se Telefon: 010-123 42 91

Trädsäkringsledare/Avverkningsledare, Nationell trädsäkring:
Stefan Olaison, stefan.olaison@forestlog.se Telefon: 073-081 22 00