KMTi Träning Utomhus

Viktig information om trädfällning

Under september kommer trafikverket genomföra skoglig trädsäkring utmed järnvägen från Stodene till Våxnäs på flera delsträckor. Detta kommer beröra framkomligheten vid Labanbanan och på motionsspåret under en begränsad tid.

Nu kommer stora skogsmaskinerna, just till sträckan vid KMTI, några meter efter entrén till I2-skogen. De började idag 7/10 vid generalens äng och går söderut. Det går ofta inte att exakt säga tid, väderhinder, oplanerad oframkomlighet och maskinfel händer relativt ofta i denna verksamhet. De kan vara på plats i morgon om det gått bra.

Vid de timmar deras arbete pågår invid spåret, SÅ SKA MAN INTE ENS GÅ/ANVÄNDA DEN VÄGEN, det kommer finnas personal ute som också spärrar av med band, bandet betyder gå en annan väg.

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Djur-och-natur1/Trad-och-skog/Kommunens-skogsbruk/pagaende-skogsatgarder/jarnvagen-stodene—vaxnas-skogliga-tradsakringsatgarder/

För frågor kring detta kontakta:

Projektledare trädsäkring nationellt:
Fredrik Lundin, Fredrik.lundin@trafikverket.se Telefon: 010-123 42 91

Trädsäkringsledare/Avverkningsledare, Nationell trädsäkring:
Stefan Olaison, stefan.olaison@forestlog.se Telefon: 073-081 22 00