Ledning

Jan Bengtsson

Jan Bengtsson

VD/Ägare
janne@kmti.se

070-674 64 60

Karin Brodén

Karin Brodén

Platschef
karin@kmti.se

070-576 25 50

Jonas Evaldsson

Jonas Evaldsson

Driftchef
jonas@kmti.se

076-868 50 04

Jenny Palmer

Jenny Palmer

Ekonomichef
jenny@kmti.se

070-640 91 27

Susanne Björkegren

Susanne Björkegren

Medlems- och marknadsutvecklare

070-847 19 38

Magda Juberg

Magda Juberg

KMTi Träningsresor
magda@kmti.se

072-253 33 88