Våra sjukgymnaster

Per Ingemarsson

Per Ingemarsson

054-55 77 111

Inger Karlsson

Inger Karlsson

054-55 77 123

Bengt Larsson

Bengt Larsson

054-55 77 122

Gunilla Nygren

Gunilla Nygren

054-55 77 124

Linda Sandersson

Linda Sandersson

054-55 77 117

Elin Sutton

Elin Sutton

054-55 77 125

Peter Sutton

Peter Sutton

054-55 77 125

Kristoffer Wessmark

Kristoffer Wessmark

054-55 77 121

Charlotta Widell

Charlotta Widell

054-55 77 120

Ingmari Rönnbäck

Ingmari Rönnbäck

054-55 77 128

Fredrik Rönnquist

Fredrik Rönnquist

054-55 77 115