60+ Rörlighet

Ett pass för dig över 60 år som vill öka eller bibehålla rörligheten och styrkan i din kropp. Vi använder oss av vår egen kropp och olika redskap – alla kan självklart vara med utifrån sin egen förmåga.

Instruktörer

Per S

Per S

Rörlighet