SOMA MIND®

SOMA MIND® ger dig möjligheten att nå en ny nivå av funktionell stillhet. Genom SOMA MIND® kan vi på ett koncentrerat sätt nå centrering genom andning och att tydligt befinna oss i kroppens bindvävssträckningar. Du får tid att känna och att fokusera bara på dig själv på ett helt nytt sätt, som att landa en stund i frihet och varande.

Instruktörer

Hanna

Hanna