KMTi Education

Attachment-1

 

 

 

Utbilda dig till gruppträningsinstruktör med oss!

Vill du inspirera andra till att röra på sig? Som gruppträningsinstruktör har du möjlighet att ge andra en rolig träningsupplevelse och förmedla något unikt! Välkommen till en grundläggande instruktörsutbildning. Under utbildningen lär du dig grunderna för att instruera gruppträning pass, med såväl passupplägg, musikanalys, anatomi, fysiologi och inte minst instruktörsrollen. Du behöver inte vara medlem på KMTi för att delta i utbildningen – alla är välkomna!

Utbildningens innehåll

Grundläggande Anatomi
De stora muskelgruppernas ursprung, fäste och funktion. Samt namnen på både svenska och latin.

Grundläggande Fysiologi
Hur kroppens organsystem fungerar. Stort fokus på cirkulationsorganens funktion.

Programupplägg
Hur bygger vi ett bra pass? Vad är syftet med passet och vilka delar ska ingå? Uppvärmning, kondition, styrka, nedvarvning.

Koreografi
Här lär vi oss de olika grundstegen, vilka steg kan kombineras med varandra och hur? Smidiga övergångar? Vilka rörelser passar till musiken? Stort fokus på praktisk träning.

Teknik och utförande
Styrketräning i grupp med och utan redskap. Här lär vi oss övningarnas utförande och säker teknik. Hur lär vi ut styrkeövningar pedagogiskt och med säkert utförande.

Musikanalys
Musikens uppbyggnad, BPM, musiken som träningsredskap, att välja musik och musikstilar.

Pedagogik
Hur når du ut med din koreografi? Hur bryter du ner koreografi för att lära ut? Hur kan vi använda rösten och kroppen som ett redskap? Stort fokus på praktisk träning.

Instruktörsrollen
Hur blir du en bra instruktör? Hur ska en bra instruktör vara? Kroppsspråk, tecken, röst – många vägar till att nå fram. Hur säljer du in dig själv som ett ”varumärke”?

Akut omhändertagande
När skadan är framme, hur ska du agera? Grundläggande genomgång av akut omhändertagande när det gäller de vanligaste skadorna inom gruppträning.

Inriktning
Vid anmälan meddelar man vilken inriktning man vill gå. Beroende på vilken inriktning du väljer blir det riktad fokus på innehållet.

1. Koreografiinriktning (dans)
2. Funktionell Styrke- och konditionsinriktning

Förkunskaper

Du ska ha tränat/utövat gruppträning, koreografi, dans alternativt funktionella klasser regelbundet över en tid och ha god träningsvana.

Under kursen varvas teoriblock med praktisk tillämpning. Vi arbetar enskilt men även i grupp, möjlighet till individuell coachning finns. Olika gruppträningsklasser kommer att genomföras för inspiration samt inlärning.

Utbildare

Kursansvarig Karin Brodén
Leg sjukgymnast, SAFE licensierad instruktör med många års erfarenhet av instruktörsrollen. Har arbetat på flertalet träningsanläggningar runt om i Sverige. Arbetar numera som platschef på KMTi och åker gärna med KMTI Träningsresor som inspiratör.

Magda Juberg
Gruppträningsutvecklare på KMTi med många års erfarenhet av gruppträning. Utbildad på Lillsveds idrottsfolkhögskola. Magda är drivkraften bakom KMTi Träningsresor.

Karin Brodén

Karin Brodén

Kursansvarig
karin@kmti.se

070-576 25 50

Magda Juberg

Magda Juberg

Gruppträningsutvecklare
magda@kmti.se

072-253 33 88