FRISKVÅRDSDAGAR OCH FÖRETAGSPASS PÅ KMTi


FRISKVÅRDSDAGAR

KMTi kan tillsammans med ert företag skräddarsy aktiviteter där vi lyfter friskvårdsfrågor. Dessa tillfällen kan innehålla motionsinslag/träning såväl som föreläsningsupplägg. Grundtanken med friskvårdsdagar är att hålla friskvårdstankarna levande och öka motivationen till ett hälsomedvetet liv!

Frågor angående offert, presentation och avtal

070-576 25 50 eller via mail till karin@kmti.seFÖRETAGSPASS

Vill du börja med ett enstaka pass för din arbetsgrupp eller boka regelbundna träningspass för en längre period?

Varje vecka har KMTi nöjet att möta företag inom olika branscher i härliga gruppträningspass.

Vill du prova spinning, Boxen eller yoga med din arbetsgrupp kontakta Karin på 070-576 25 50 eller via mail till karin@kmti.se