FRISKVÅRDSDAGAR OCH FÖRETAGSPASS PÅ KMTi


FRISKVÅRDSDAGAR

KMTi skräddarsyr tillsammans med ert företag aktiviteter där vi lyfter friskvård/livsstil/hälsofrågor. Dessa tillfällen kan innehålla träning såväl som föreläsning. Syftet med en friskvårdsdag är att genom ökad kunskap öka motivationen till ett hälsomedvetet liv!

Frågor angående offert, presentation och avtal

070-576 25 50 eller via mail till karin@kmti.seFÖRETAGSPASS

Vill du börja med ett enstaka pass för din arbetsgrupp eller boka regelbundna träningspass under en längre period?

Varje vecka har KMTi nöjet att möta företag inom olika branscher i härliga gruppträningspass.

Vill du prova spinning, Boxen eller yoga med din arbetsgrupp kontakta Karin på 070-576 25 50 eller via mail till karin@kmti.se