FYSIOTERAPEUTER OCH SJUKGYMNASTER

VÅRA FYSIOTERAPEUTER OCH SJUKGYMNASTER

Högkostnadsskydd och frikort gäller hos samtliga fysioterapeuter/sjukgymnaster. Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna på KMTi arbetar som egna företagare och sköter sina bokningar själva. Vi hänvisar till respektive fysioterapeut/sjukgymnast för tidbokning.

Ingen remiss krävs.

PER INGEMARSSON

TELEFONTID:

MÅN, TORS 09.00-10.00

INRIKT. KNÄ

054-55 77 111

ÅSA BERGLUND

LÄMNA ETT MEDDELANDE ELLER KONTAKTA VIA 1177.SE

INRIKT. ALLMÄN OCH ARTROS

073-755 77 70

1177.SE ÅSA BERGLUND

ALEXANDER LINDSKOG

TELEFONTID:

MÅN, ONS 09.00-10.00

INRIKT. ALLMÄN

054-55 77 122

LINDA SANDERSSON

RING FÖR AKTUELLA TELEFONTIDER

INRIKT. FOT, KNÄ OCH RYGG

054-55 77 117

FREDRIK RÖNNQVIST

LÄMNA MEDDELANDE

INRIKT. AXEL OCH ARMBÅGE

054-55 77 115

CHARLOTTA WIDELL

LÄMNA MEDDELANDE

INRIKT. ALLMÄN

SPECIAL INRIKT. BARN OCH UNGA

054-55 77 120

KRISTOFFER WESSMARK

LÄMNA MEDDELANDE

INRIKT. ALLMÄN

054-55 77 121

GUNILLA NYGREN

TELEFONTID:

MÅN, TORS 08.00-08.30

INRIKT. RYGG

054-55 77 124

MARKUS JANSSON

LÄMNA MEDDELANDE ELLER KONTAKTA VIA 1177.SE

INRIKT. ALLMÄN

054-55 77 102

1177.SE MARKUS JANSSON

ELIN SUTTON

BOKA ONLINE, SE LÄNK NEDAN

INRIKT. ALLMÄN

054-55 77 125

BOKNING ELIN SUTTON

PETER SUTTON

BOKA ONLINE, SE LÄNK NEDAN

INRIKT. AXEL OCH LÖPARSKADOR

054-55 77 125

BOKNING PETER SUTTON