KMTi Företagshälsa är en modern företagshälsa där fokus ligger på förebyggande friskvård och effektiv rehabilitering.

KMTi FÖRETAGSHÄLSA


KMTi Företagshälsa arbetar med helhetsperspektivet där såväl fysiskt som psykiskt välmående är av stor vikt.

Vi är övertygade om att fysisk aktivitet förebygger ohälsosam utveckling. Vår utgångspunkt är att ha hög tillgänglighet när behov finns. Tillgänglighet och effektivitet är synnerligen viktiga komponenter för en lyckad rehabilitering och för att härigenom snabbare kunna återgå till arbetet. Att hålla personalen frisk på lång sikt kräver att friskvårdsfrågan ständigt hålls aktuell. I avtalen är träning på KMTi, Säterivägen 6, inkluderat, vilket innefattar ett stort variationsrikt gruppträningsutbud, gym och självfallet rehabiliteringsträning. Vi erbjuder även mot ett tillägg möjlighet till träning i KMTi Boxen som riktar sig till dig som gillar högintensiv, funktionell och varierad träning med stort fokus på individen. Vårt förebyggande arbete innefattar även arbetsmiljöfrågor så som ergonomi och psykosocial arbetsmiljö. Konceptet KMTi Företagshälsa är det självklara alternativet när ni söker en helhetslösning.


HÄLSOKONTROLL

Företag anslutna till KMTi företagshälsa erbjuds regelbundna hälsokontroller för samtliga anställda. Hälsokontrollen innefattar: Hälsoenkät gällande livstilfrågor, kontroll av blodtryck, blodsocker, blodvärde samt blodfetter (kolesterol), syn- och hörselkontroll och konditionstest. Utifrån provresultat sammanställs ett hälsoresultat och om behov finns upprättas en handlingsplan. Vid personalgrupper över 15 personer erhålls en sammanställd analys på gruppnivå. KMTi Företagshälsa kan även ombesörja körkortsintyg, cortisonsprutor, PSA-test, vaccinationer så som TBE, Twinrix och säsongsinfluensa. Vid anslutning till KMTi Företagshälsa kallas samtlig personal till en hälsokontroll. Hälsokontrollerna syftar till att kartlägga individens hälsa samt att upptäcka eventuell ohälsosam utveckling eller sjukdom. Efter hälsokontrollen har vi en tydlig bild av individens hälsostatus och kan därefter vid behov arbeta med en förändring av livsstil.


LAGSTADGADE KONTROLLER

KMTi Företagshälsa utför lagstadgade hälsokontroller utifrån arbetsmiljöverkets riktlinjer där tjänstbarhetsintyg krävs, så som lungröntgen, spirometri, arbete EKG, vibrationsskadeanalys etc.


SAMTALSSTÖD

KMTi Företagshälsa tillhandahåller samtalsstöd med kognitiv beteendeterapi – KBT. Till skillnad från övriga terapimetoder är KBT mer inriktad på här och nu och innefattar ofta mellan tre till fem samtalsträffar. KBT har en konkret praktisk inriktning där terapeut och medarbetare tillsammans utforskar problemområdet. Verktygen som används har vetenskapligt stöd. Mellan träffarna får medarbetaren ofta utföra hemuppgifter då stor del av utvecklingen sker när nya beteenden och tankar utförs hemma eller på arbetsplatsen.


KBT-terapeuten kan också vara behjälplig med:

  • föreläsningar i olika ämnen till exempel: Viktiga verktyg för balans i vardagen, Sömnskola, Mindfulness med flera
  • grupputveckling
  • stöd i förändring
  • konflikthantering och kränkande särbehandling
  • rådgivning till arbetsgivare rörande rehabilitering
  • handledning för arbetsledare och arbetsgrupperVälkommen att kontakta oss för offert, avtalsfrågor eller personlig presentation.

Karin Brodén: 070-576 25 50karin@kmti.se

Annika Skogsman: 054-55 77 103annika.skogsman@kmti.se


Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

Kontakta vår vårdadministratör Eleonor via mail eller telefon:

fh@kmti.se 

054-55 77 105


Sandra Johnsson - Företagssköterska

sandra.johnsson@kmti.se

054 - 55 77 106


Jessica Engström - Företagssköterska

jessica.engstrom@kmti.se

054-55 77 108


Annika Skogsman - Företagssköterska

annika.skogsman@kmti.se

054 - 55 77 103


Johan Kautto - Läkare

054 - 55 77 105


Annika Lindberg - KBT-terapeut

054 - 55 77 105


Elin Sutton - Sjukgymnast/ergonom

054 - 55 77 105