PERSONLIG TRÄNING

Inom KMTi Företagshälsa kan personlig träning främja fysisk aktivitet och välbefinnande hos anställda. Genom skräddarsydd träning kan individuella behov och mål beaktas, vilket kan öka motivationen och engagemanget på arbetsplatsen. Dessutom kan regelbunden träning bidra till att minska stress och förbättra både fysisk och mental hälsa, vilket i sin tur kan öka produktiviteten och minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Genom att investera i personlig träning visar företag omsorg om sina anställdas välbefinnande och skapar en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105