UTBILDNINGAR

KMTi Företagshälsa erbjuder en rad viktiga utbildningar för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Vi erbjuder HLR-utbildning (hjärt-lungräddning) för att rusta medarbetare med livräddande kunskaper och förmågor. Genom att lära sig HLR kan anställda snabbt agera i nödsituationer och potentiellt rädda liv. 


Utöver HLR-utbildning erbjuder vi också kurser i stresshantering. I en hektisk arbetsmiljö är det avgörande att ha effektiva verktyg för att hantera stress och främja välbefinnande. Våra stresshanteringskurser är utformade för att ge deltagarna praktiska strategier och tekniker för att hantera och förebygga stressrelaterade problem. Genom att investera i dessa kurser kan företag skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga och rustade för att hantera utmaningar.

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105