FÖRELÄSNINGAR

KMTi Företagshälsa erbjuder kunskapsökning i form av föreläsningar. Med vår breda kompetens berör vi följande ämnen:


  • Stresshanteringsverktyg konkreta verktyg och förhållningssätt ur kognitiv beteende terapi - KBT
  • ACT Acceptance and Commitment Therapy - Att hantera livet utifrån acceptans och värdegrund
  • Feedback och kommunikation vikten av konstruktiv feedback och effektiv kommunikation för att främja samarbete
  • Från grupp till team grupputveckling av faktorer som bidrar till ett effektivt och välmående team
  • Förstå och hantera förändring olika generella fenomen inom förändringsteori samt individers olika sätt att hantera förändring
  • Hantera livspusslet tips för att hantera perioder i livet när vi har svårt att få tid och energi att räcka till
  • Ergonomi allmänna tips för att undvika skador samt specifika tips för aktuell verksamhet
  • Inspiration till motion tips och råd för personalgruppen som vill komma igång
  • Träning som förebyggande medicin vad händer i kroppen när vi tränar kondition, styrketräning samt återhämtande träning som till exempel yoga

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105