ARBETSMILJÖ

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del för en hälsosam arbetsplats. KMTi Företagshälsa erbjuder kompetens och stöd i arbetsmiljöfrågor. Ergonom och arbetsmiljöingengör finns att tillgå vid önskad bedömning av arbetsmiljö. Vi rekommenderar att chefer och arbetsledare tar del av mallar och information kring förebyggande arbete i ämnet via PREVENT.

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105