KRISHANTERING

Inom arbetslivet kan olika typer av kriser uppstå, såväl för enskild individ som inom arbetsplatsen. KMTi Företagshälsa kan vara ett stöd i dessa situationer, exempel på situationer där vi är behjälpliga.


Arbetsplatsolyckor

Allvarlig sjukdom/dödsfall

Sexuella trakasserier

Kränkande särbehandling

Konflikt i arbetsgrupper


I det förebyggande arbetet vill vi rekommendera chefer och arbetsledare att ta del av mallar samt information via PREVENT.

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105