KORTTIDSFRÅNVARO

SJUK-OCH-FRISK

Som tilläggstjänst inom avtalet finns tjänsten sjuk-och-frisk anmälan. Denna tjänst innebär att den anställde anmäler sjukdom samt vård av barn till mottagningen. Uppföljning sker dag 1, dag 3 samt dag 5 under sjukskrivning. Systemet signalerar vid upprepad korttidsfrånvaro och möjlighet för avstämning gällande individen. Genom detta system kan man arbeta aktivt med korttidsfrånvaro.

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105