SAMTALSSTÖD

KMTi Företagshälsa tillhandahåller samtalsstöd med kognitiv beteendeterapi – KBT.

Till skillnad från övriga terapimetoder är KBT mer inriktad på här och nu och

innefattar vanligtvis mellan tre till fem samtalsträffar. KBT har en konkret praktisk inriktning där terapeut och medarbetare tillsammans utforskar problemområdet. Verktygen som används har vetenskapligt stöd. Mellan träffarna får medarbetaren utföra hemuppgifter då stor del av utvecklingen sker när nya beteenden och tankar utförs hemma eller på arbetsplatsen.


KBT-terapeuten kan också vara behjälplig med:

  • Föreläsningar i olika ämnen till exempel: Viktiga verktyg för balans i vardagen, Sömnskola, Mindfulness med flera
  • Grupputveckling
  • Stöd i förändring
  • Konflikthantering och kränkande särbehandling
  • Rådgivning till arbetsgivare rörande rehabilitering
  • Handledning för arbetsledare och arbetsgrupper

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105