HÄLSOKONTROLL

HÄLSOKONTROLL

Syftet med hälsokontrollerna är att kartlägga individens hälsostatus och fånga upp ev.

risk för ohälsoutveckling eller sjukdom. Hälsokontrollerna innehåller följande:


  • Hälsoenkät gällande livstilfrågor
  • Kontroll av blodtryck
  • Blodprover gällande blodsocker, blodvärde samt blodfetter (kolesterol)
  • Syn- och hörselkontroll
  • Konditionstest


Utifrån provresultat sammanställs ett hälsoresultat och om behov finns upprättas en

handlingsplan. Vid personalgrupper över 15 personer erhålls en sammanställd analys på

gruppnivå, vilket ger vägledning för eventuella förbättringsområden inom organisationen.

LAGSTADGAD HÄLSOKONTROLL

KMTi Företagshälsa utför lagstadgade hälsokontroller utifrån arbetsmiljöverkets riktlinjer där tjänstbarhetsintyg krävs, så som lungröntgen, spirometri, arbets-EKG, vibrationsskadeanalys etc.

Mottagningen är öppen måndag-fredag 07.30-16.00

För tidbokning kontakta mottagningen:

fh@kmti.se 

054-55 77 105